Služby

veko-ikonky-sluzby_page_02Odborné poradenstvo

  • Tím spoločnosti A-solutions s.r.o. disponuje odborne zdatným personálom v oblasti interiérového a exteriérového osvetlenia a preto Vám veľmi radi bezplatne poskytneme znalosti a reálne informácie o riešeniach vhodných pre Vašu prevádzku, projekt tak aby sme na 100% naplnili Vaše očakávania , prípadne Vám pomohli pri zostavovaní znenia výberového konania tak aby boli naplnené pri realizácií  požiadavky EU Noriem a Vaše interné smernice z dlhodobého hľadiska.

Svetlotechnická projekcia

  • Naši svetlo-technici pracujú v programe Dialux, pomocou ktorého vieme komplexne vypracovať projekt na základe daných podkladov od našich klientov , ideálne vo forme DWG s komplexným layoutom vnútorného vybavenia haly, popisom prevádzky, pôdorysmi , rezmi… Projekt vo forme PDF a DWG slúži ako príloha každej zrealizovanej referencie a zároveň ako kontrola pre porovnanie navrhovaného a inštalovaného projektu.

Cenové ponuky a štúdie uplatniteľnosti

  • Ďalším krokom s kompletizovaniu je tvorba cenových ponúk, ktorú majú na starosti obchodný zástupcovia prebieha v IS POHODA časti CRM aby sme mali detailný prehľad o každom zákazníkovi. Všetky ponuky sú tvorené pre konkrétny projekt , a sú podrobne konzultované s našimi dodávateľmi, aby sme predišli chybám a zostavili konkurenčne schopnú ponuku. Denne vytvoríme od 3- 5 ponúk pre našich partnerov na ktorých sa podieľa viac ako 10 členný tím špecialistov. V prípade záujmu vieme pripraviť štúdie uplatniteľnosti, kde sa porovnávajú jednotlivé technológie z pohľadu výšky investície verzus prevádzkové náklady, úspora, spoľahlivosť, životnosť a v neposlednom rade návratnosť.

Dodávka na miesto určenia

  • Rýchlosť a flexibilnosť dodania materiálov na stavbu sú pre nás a našich klientov hlavnou zásadou a preto sme znížili čas dodania lištových systémov do 3 týždňov od objednávky. Následne je podľa projektu tovar dodaný na presné miesto určenia kde si klient za pomoci nášho projektového manažéra prejde kvalitu a počty dodaného materiálu a v prípade že si klient svietidlá montuje sám , prípade si zazmluvnil iného partnera na elektro-montážne práce po prebratí tovaru dochádza k zaškoleniu šéf montérov a odovzdaniu inštalačno- realizačných výkresov.

Projektové riadenie

  • V prípade ak sa klient rozhodne realizovať inštaláciu inou spoločnosťou poskytujem platené projektové riadenie v ktorom sú mimo zaškolenia a prípravy realizačno- inštalačných výkresov zahrnuté aj pravidelné výjazdy projektového manažéra , ktorý kontroluje priebeh realizácie , zúčastňuje sa kontrolných dní aby sme boli schopní flexibilne reagovať na zmeny stavby , prípadne na nesprávne nainštalovanú osvetľovaciu sústavu a zastávali tak záujmy klienta zrealizovať inštaláciu tak aby na 100 % korešpondovala s projektom.

Inštalácia

  • Naša spoločnosť disponuje kompletným vybavením a zaškolenými odbornými pracovníkmi . Mesačne zvládneme zrealizovať 3-4 projekty. Forma a rozsah  realizácie je vecou dohody medzi nami a našimi klientmi, či už fornou generálnej dodávky od svetleného rozvádzača až po inštaláciu samotných svietidiel alebo len zavesenie svietidiel podľa projektu s pripojením na existujúcu kabeláž…

Programovanie

  • Čoraz viac naši klienti žiadajú nie len LED úsporné osvetlenie ale aj automaticky riadenú a regulovanú osvetľovaciu sústavu, ktorá reáguje na prísun slnečného svitu , prípadne na pohyb a prítomnosť pracovníkov v danom priestore, zmenovosť a priebeh prevádzky. Preto sme zaškolili 3 pracovníkov na systémy DALI riadenia od spoločnost HELVAR, ktorí sú schopní podľa požiadaviek z miesta alebo cez vzdialenú správu naprogramovať, prípadne po čase preprogramovať  osvetľovaciu sústavu tak aby dostahovala čo možno najvyššie dodatočné úspory a zároveň predĺžila životnosť svietidiel.

Revízie

  • V prípade realizácie inštalácie našou spoločnosťou v plnom rozsahu od svetelného rozvádzača zabezpečíme na požiadanie klienta revíznu správu diela , revíznymi technikmi. Prílohou revízie je zároveň protokol o meraní intenzít, rovnomerností a oslnenia novej osvetľovacej sústavy , ktorý slúži klientovi na skolaudovanie stavby, prípadne ako projekt rekonštrukcie pre kontrolné orgány SR.

Záručný a pozáručný servis

  • V sídle našej spoločnosti máme zriadené pracovisko záručného a pozáručného servisu svietidiel spolu s príručným skladom aby sme boli schopní efektívne a flexibilne reagovať na prípadné reklamácie, doplnenia osvetľovacích sústav zrealizovaných projektov, servis , čistenie a výmeny predradníkov ktorým už uplynula záručná doba. Na naše produkty poskytujem záruku od 3 do 10 rokov  podľa typu technológie.

Financovanie

  • Je jeden z najdôležitejších faktorov realizácie osvetlenia či už pri výstavbách alebo rekonštrukciách , hlavne v prípadoch ak rozsah nutnej rekonštrukcie alebo požiadavky klienta na novú osvetľovaciu sústavu prekračuje schválený capex. Vtedy vieme klientovi poskytnúť viacero typov financovania s našimi externými partnerskými firmami , či už formou EPC(Energetická služba s garantovanou úsporou energie ) od SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNI, prípadne formou operatívneho leasingu od spoločnosti CSI LEASING.
0
Connecting
Please wait...
Napíšte nám

Prepáčte, ale momentálne niesme online. Napíšte nám a my vám odpovieme.

Vaše meno
* Email
* Pošlite nám správu
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Vaše meno
* Email
* Describe your issue
Sme online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?